En | Se

Kort på svenska

JCI Ten Outstanding Young Persons of the World Program (JCI TOYP)

JCI TOYP är för att formellt lyfta fram unga talanger som som presterar inom sitt eget expertis och på så sätt främja positiv förändring. Genom att erkänna dessa personer, JCI höjer på status bland de socialt engagerade världsledare. Deras berättelser, determination och påhittlighet inspirerar ungdomar till att bli bättre ledare samt att skapa bättre samhällen.

Sedan 1983 har JCI lyft fram nästan 300 personer av 57 nationaliteter. Bland vinnarna finns välkända personer som John F. Kennedy, Henry Kissinger, Elvis Presley, Jackie Chan, Wayne Gretzky och många andra som lyfts fram innan de fyllt och innan de har fått nationellt bekännelse. Dessa personer representerar utveckling inom flera olika strävanden. Flera av dem har även fått ytterligare bemärkelser. Alla har fortsatt betjänat mänskligheten.

Unga kvinnor och män kan bli nominerade inom ett av de tio givna kategorier. De tio utnämnda blir valda av en panel med utmärkta internationella domare. Högst tio personer blir utnämnda oberoende vilken kategori de representerar.

Kategorierna

Varje kandidat måste bli placerad i ett – endast ett- av de nedan nämnda kategorier.

1                           Business, ekonomi och, eller entreprenör prestation

2                           Politisk, juridisk, och/eller statlig prestation

3                           Akademisk ledarskap och/ eller prestation

4                           Kulturell prestation

5                           Moralisk och/ eller miljöledarskap

6                           Kontribution till barn, världsfred och/ eller människorättigheter

7                           Humanitär och/ eller volontär ledarskap

8                           Vetenskaplig och/ eller teknologisk utveckling

9                           Personlig utveckling och/ eller prestation

10                        Medicinsk innovation

 

JCI TOYP regler

  • Kandidaterna måste vara mella 18 och 40 år gamla. En certifierad kopia av ID bör bekräftas vid samband av deltagandet i tävlingen för att bekräfta deltagandes ålder.
  • Deltagaren bör vara landets medborgare eller infödd.
  • Deltagare behöver inte vara medlemmar inom JCI, alltid då de uppfyller alla kriterier och är anmälda av någon inom JCI.
  • Deltagare bör inte vara en del av den internationella avdelningen av JCI. Övrig anställd personal kan inte delta i tävlingen-